Енергетичний аудит будівель

Метою проведення енергоаудиту є сприяння керівництву об’єкту, що споживає паливно-енергетичні ресурси (ПЕР) у визначенні стану споживання ПЕР, потенціалу енергозбереження, джерел втрат та обсягу нераціонального використання ПЕР виробничими і допоміжними підрозділами, технологічними процесами та окремими споживачами, у розробленні енергоощадних заходів, їх техніко-економічному оцінюванню та оцінюванню їх впливу на навколишнє природне середовище.

Графічне відображення математичної моделі будівлі

Завданнями проведення енергоаудиту є:

 • визначення загального стану об’єкту, що споживає ПЕР,
  його основних підрозділів та технологічних процесів як споживачів ПЕР
 • аналізування балансів споживання ПЕР окремо по кожному виду
 • аналізування балансів споживання ПЕР в енергоємних технологічних установках, технологічних процесах та підрозділах
 • аналізування втрат ПЕР на об’єктах енергоаудиту
 • аналізування витрат коштів на ПЕР у собівартості продукції
 • оцінення потенціалу енергозбереження об’єктів енергоаудиту
 • оцінення рівня ефективності використання ПЕР­
 • аналізування енергоємності продукції
 • аналізування питомого споживання ПЕР і порівняння з чинними нормами та нормативами, підготовлення пропозицій щодо його зменшення
 • оцінення ефективності функціонування системи енергетичного менеджменту
 • розроблення рекомендацій щодо впровадження енергоощадних заходів
  з їх техніко-економічним оціненням

Наше підприємство пропонує повний комплекс організаційно-технологічних заходів з енергетичного дослідження існуючої будівлі, або проектних рішень будівель, що плануються до будівництва. Математичне моделювання енергетичних потоків приміщень з врахуванням кліматичної зони, стану та будови конструкцій, технологічних процесів дозволяє мінімізувати споживання енергії на теплопостачання і вентиляцію.
Пропонуємо розробку комплексних заходів щодо модернізації існуючих систем життєдіяльності будівлі. Підприємство отримало Свідоцтво на проведення енергоаудиту №21 від 12.11.2010 р.

طراحی سایتکاشت موbet script